• info@docendi.nl
  • 06-24473013

Training rijveiligheid

Training rijveiligheid

Voor werkgevers staat de veiligheid van haar werknemers voorop. Bent u werkgever en op zoek naar een rijtraining voor uw medewerkers in de buitendienst? Docendi biedt een unieke rijveiligheidstraining op de openbare weg en in de eigen (lease)auto!

In het kader van goed werkgeverschap bieden veel bedrijven hun medewerkers een rijtraining aan. In veel gevallen wordt er tijdens bijv. een teamuitje een antislip- of een grip & slip training aangeboden bij o.a. de ANWB.

Uiteraard is de invulling van een dergelijk dagdeel erg leuk, maar of het ook beklijft is maar de vraag. Immers, deelnemers van dergelijke trainingen worden – vaak met tweeën – in een auto van de rijschool en op een afgesloten terrein getraind op de meest spectaculaire onderdelen. Vaak op gesimuleerde gladheid, vergelijkbaar met aangereden sneeuw. Situaties die we in Nederland maar zeer zelden kennen.

Feit is dat de vaardigheden welke in deze trainingen aangeboden worden een probleem oplossend karakter hebben: ‘het gaat mis, en nu?!‘ Uiteraard is het goed om eens te ervaren wat er met u en uw auto in dergelijke situaties gebeurt, maar helaas wordt zo’n training vaak niet herhaald. Dat betekent dat de kans dat iemand (na één dag(deel) trainen) in een werkelijke noodsituatie kan teruggrijpen op deze aangeboden vaardigheden, niet realistisch is.

Het is dan ook veel efficiënter om probleem voorkomend te trainen. Dat is dan ook de opzet van de rijveiligheidstraining van Docendi. Ik leer uw medewerkers op de openbare weg – daar waar dagelijks wordt gereden – de juiste vaardigheden om te voorkomen dat ze in een dergelijke noodsituatie terecht komen òf zelfs bij een ongeval betrokken raken. Denk dan bijv. aan vrije werkruimte, afstand houden, plaats op de weg, kijktechnieken, taal van de weg, verkeersinzicht, bochtentechniek (KRATS), anticiperen, etc.

Een juiste bediening van het voertuig is daarvoor cruciaal, dus wordt er uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij de juiste remtechniek, de juiste stuurtechniek, de optimale zithouding, een goede voertuigcontrole, etc. Bewustwording is hierbij het sleutelwoord!

Alle moderne veiligheissystemen, waaronder ABS / ESP / ADAS, waarover de huidige voertuigen tegenwoordig beschikken zijn pas van meerwaarde als er probleem voorkomend wordt gereden. Dat aspect biedt de rijveiligheidstraining van Docendi wèl en een anti-sliptraining niet.

Uiteraard is het mogelijk om maatwerk te bieden. Zo kan er voor een groep medewerkers een dagdeel theorie worden verzorgd (incl. powerpoint presentatie & naslagwerk), aangevuld met meerdere dagdelen persoonlijke rijtraining. En, zoals gezegd, in het eigen voertuig en op de openbare weg! Is de wens dat er met name op autosnelwegen wordt getraind? Uiteraard is dat ook geen probleem.

Uw medewerkers ontvangen voorafgaand aan de training een schriftelijke vragenlijst. Op de trainingsdag rijdt uw medewerker – na een korte kennismaking – een intake rit. Er wordt gereden zoals gebruikelijk. Dit is voor mij het moment waarop ik het programma voor de rest van de dag bepaal, uiteraard toegespitst op veilig en verantwoord rijden.

De medewerker van uw bedrijf ontvangt korte tijd na de rijveiligheidstraining een certificaat van deelname. Een persoonlijke rijrapportage is hier onderdeel van en is als bijlage bij het certificaat gevoegd. Het is ook mogelijk dat het certificaat persoonlijk of klassikaal door Docendi wordt uitgereikt.

info@docendi.nl

Regio Breda

06-24473013

Volg ook de blogsite van mijn vrouw Ilse