• info@docendi.nl
  • 06-24473013

Veiligheidssystemen

Veiligheidssystemen

Wat is ABS? Hoe werkt het en wat betekent dit voor mij? Heeft mijn auto ook ESP? ASR? Onderstuur of overstuur? Brake-Assist? Zomaar enkele termen waar u wellicht nog nooit van heeft gehoord. In het dagelijkse verkeer kan het zijn dat u er toch onverhoopt mee te maken krijgt. Docendi verzorgt voor u naar wens een training veiligheidssystemen. Op een afgesloten terrein en met een geschikt trainingsvoertuig.

Anti-sliptrainingen of grip & sliptrainingen worden door diverse bedrijven aangeboden. Buiten een commercieel belang wordt er meestal ook getraind op een (te) natte of een (te) gladde ondergrond. Dit gebeurt vooral  om het trainingsmateriaal te sparen en om de sensatie (rondjes draaien) te vergroten. Docendi traint op een afgesloten oefenterrein op droog of nat asfalt, afhankelijk van het actuele weerbeeld. Dit, om zo realistisch mogelijk te trainen.

De training heeft als doel u de verschillende actieve veiligheidssystemen te laten ervaren, waarbij met name wordt stilgestaan bij de beperkingen van de mens, de omgeving en het materiaal. Ik wil u bewust maken van de (on)mogelijkheden en wat dit voor u in het dagelijks verkeer betekent.

Voorafgaand aan de training ontvangt u een schriftelijke vragenlijst via mail. Daaruit blijkt uw eerdere ervaring(en) met dergelijke systemen. Afhankelijk daarvan bepalen we samen uw trainingsbehoefte. Maatwerk is geldend, wat betekent dat u deze training per uur kan afnemen. De training vangt altijd aan op de oefenlocatie.

Hieronder een voorbeeld van een oefening remmen-uitwijken zonder ABS:

 

En, een voorbeeld van eenzelfde oefening remmen-uitwijken, maar nu met ABS:

info@docendi.nl

Regio Breda

06-24473013

Volg ook de blogsite van mijn vrouw Ilse